Thực tế.

Thực tế: người thầy nghiêm khắc nhưng tâm huyết nhất.

Va chạm thực tế: bài học cụ thể, rõ ràng nhất.

Ai không chăm chỉ học tập từ thực tế sẽ bị điểm thấp và không có sự nâng đỡ.

Ai không trăn trở với thực tế, học hành lơ là, coi thường môn học, không kỷ luật, không đào sâu, không liên hệ thường xuyên với va chạm thực tế sẽ bị chệch hướng, bỏ lại phía sau và trở thành kẻ bại trận [thắng hay thua đều trong tư thế kẻ thất bại].

Người thầy trên giảng đường cũng là học trò của ông thầy thực tế.

Xin tất cả cùng hướng về nguyên tắc chung: “Thực tế là tiêu chuẩn của chân lý”.

Đúng hay sai, xin để thực tế trả lời.

Viết ngày 12 tháng 1 năm 2011.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.