Sắp đặt.

Nguyên tắc chung: “Biết cầm quân thì không cần phải đánh”.

1/ Vật gì sắp xếp được thì sắp xếp. Vật gì không sắp xếp được thì khoanh vùng lại, để đó một thời gian sau rồi tính.

2/ Vật gì ta biết có bản chất tốt nhưng hiện thời chưa xài được thì không đem ra xài. Bố trí hệ thống trong tương lai gần để tạo điều kiện cho sự có mặt của nó.

3/ Khi sắp đặt, ta đi từ bộ phận trước rồi mới đến mối liên kết. Khi sắp đặt bộ phận, ta đi từ đá to trước rồi mới đến đá nhỏ.

4/ Định vị hệ thống phải đáp ứng điều gì trong tương lai là bước 1 [tầm nhìn]. Sắp đặt những bộ phận của hệ thống để đáp ứng yêu cầu cụ thể trong tương lai là bước 2 [chính sách]. Vận hành mối liên kết giữa những bộ phận để đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt là bước 3 [chiến lược].

5/ Đi không đúng luật – đi tắt chặn/đón đầu đều gây ra tai nạn. Nhẹ thì trễ nải thời cơ. Nặng thì giống như con voi bị bắt làm du lịch.

6/ Trong khi thực hiện sắp đặt, có những thời điểm ta thất vọng [mất niềm tin vào 1 hoặc 1 số người] nhưng tránh rơi vào tình trạng thất chí [mất niềm tin vào tất cả mọi người].

7/ Không có bộ phận – yếu tố – mối liên kết nào là không thể thay thế. Mạnh dạn chỉnh lý – bố trí – cắt bỏ nếu bộ phận đó không đáp ứng được yêu cầu hệ thống. Một bánh răng dù tốt cách mấy nhưng nếu không quay đồng bộ thì cũng vứt vào kho.

8/ Không cho tất cả trứng vào một giỏ. Kết hợp những hệ thống vệ tinh vào hệ thống chính để tạo sức mạnh tổng lực. Tổng hợp thì mạnh hơn cộng gộp. Muốn thực hiện tốt, phải biết sắp đặt về mặt thứ tự thời gian [lên lịch thực hiện] và chọn thời điểm xuất quân [nhạy cảm với thời & thế].

9/ Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra, giảm chi phí (thời gian, công lao động) trên từng qui trình, linh hoạt đáp ứng những yêu cầu phát sinh ngoài dự kiến. Tất cả phải đặt dưới sự quản lý – kiểm soát – điều phối của 1 hoặc 1 vài cá nhân có cùng mục tiêu.

10/ Đồng chí + Đồng nghiệp = Đồng tâm hiệp lực

11/ Không bao giờ làm cái tốt nhất, chỉ làm cái đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Việc đó người ta làm sớm hơn mình, có hiệu quả tương đương. Việc gì mình phải nhọc công đào sâu để chỉ có hiệu quả tương đương hơn chút đỉnh?

12/ “Tối ưu hoá là con dao 2 lưỡi” khi so sánh với “Biết đủ là đủ lắm rồi”. Nên lướt sơ qua những cái tốt nhất thay vì dừng chân quá lâu tại 1 vị trí (chủ quan mình xem là) tốt nhất. Mài dao chỉ giận dao không sắc – Dao sắc coi chừng dễ đứt tay.

13/ Cơ sở dữ liệu – tài nguyên vật chất phải luôn dồi dào và sắp xếp hợp lý. Đáp ứng nhanh yêu cầu đầu ra là chìa khoá thành công. Cá nhanh (bé) rỉa cá chậm (lớn) đến còn xương không phải là hiếm. Nếu bạn đã to xác, bạn cần phải linh động hơn nữa.

14/ Quân cờ có chốt, mã, xe, tượng, hậu và vua. Nên tự hiểu thời cuộc mà tự sắp đặt mình vào 1 vị trí trong bàn cờ đó. Nên tự hiểu ai là vua trong bàn cờ hiện tại. Chống lại chỉ gây thiệt hại cho chính bạn. Thời gian sẽ xoay chuyển thế cờ. Nên tích luỹ và chờ đợi.

15/ Chim đại bàng cũng còn cần tổ ấm. Coi thường hoặc khinh xuất điều này, toàn bộ những suy tính dù nhỏ hay to cũng đều bất thành.

Phụng khuyến quân tử, các nghi thủ kỷ
Khuyên người quân tử giữ gìn

https://914777342672038211-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/kinhnghiemcuatui/ebook/HomeSweetHome-CarrieUnderwood-Nh%E1%BA%A1cAnh.mp3?attachauth=ANoY7crAvxaSQph-Qz4VLIxGDJEp_iSTDjdgO6I-Izjpwbp4FyES3P0l0v2UM-Jxc_7QEsE-WCduGfIeswYwznN2ciHALAYXV9926XdtVu-ewZTlnZlMfAqHN1f7BhoN_hyks3tIB4yffsqy1MbPkPmRz_Z7UD4WyHAosoBHQ89o4kZ-Mlo-e83FWI7zKtkLYSpDnXXsWUmQRURGfVJKCwj8ZzMapseVUZ2E2m3Rqp1MkoWGZFigNMQWoGASUf3kM91lm780nxfc&attredirects=0&d=1
Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.