Đi.

Cần đi thì dứt khoát đi
Không nên vương vấn chỉ vì tình thâm.

Cần làm thì dứt khoát làm
Không nên lo ngại ta làm không xong.

Cần bỏ thì mạnh dạn bỏ
Không nên suy nghĩ “còn cần hay không?”

Dứt điểm một cái cho xong
Ta nên kết thúc trong vòng 1 đêm.

Ngày mai thức dậy khoẻ rồi
Trên vai gánh nặng đã vơi đi nhiều.

Hành trình sắp tới mình ta
Hiên ngang ta bước, hào hùng ta đi.

Đơn thương độc mã xá chi
Kẻ nào đứng ngáng, ta lia một đường.

Còn đường là phải còn đi
Đi xa để gặp những người tài hoa.

Mỗi người mỗi vẻ tuyệt vời
Chén thù chén tạc, xây nên cơ đồ.

https://914777342672038211-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/kinhnghiemcuatui/ebook/JamesBlunt-GoodbyeMyLover.mp3?attachauth=ANoY7cr4h5nSpdtS2e-X8aWZKOF8yll7FkS3VnGJpZ44DdhAh6tsGVJvDafH3vLgbUIlkmd0-HczxdyajeG8_7nZl0O79yAfKwu521QGhROhp97t6KbY4q8XS_NbxGBrLLpgpN6fmHgn6uNW4fNHpCB1-2ea4htfIownSnfz9Cj6NDPU9-BY74qbKUNZELRP3zfrjKU6nuRoZJ_P3CWjBASSkQuZbFKZ8DYHJFDNnsf54ZjrooqJgF4%3D&attredirects=0&d=1
Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.