A theory of collaboration

Đừng tự hào ta nghèo nhưng học giỏi
Hãy tự hỏi “đã giỏi sao còn bèo?”


Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.