Hiểu cho đúng – Hành cho ngay.

Đi tu không phải ăn chay
Đi tu không phải suốt ngày ẩn cư

Đi tu chớ nói ta tu
Đi tu chớ có dựa vào quyển kinh

Đi tu phải hiểu thật sâu
Đi tu là chỉ giúp người mà thôi

Giúp người ta giúp trong tâm
Không gây thù oán, không hờn giận ai

Hèn yếu giúp gì được đâu
Nên ta nhất thiết phải đào luyện ta

Không cần hô lớn la to
Không cần facebook viết về việc tu

Không cần nói nhỏ nói to
Càng không nên lấy việc tu nói hoài

Sống đời nào phải để tu
Sống đời là để giúp đời tốt hơn

Sống đời nào phải lớn lao
Sống đời ta sống chan hoà với nhau

Thế nên chớ có rườm rà
Bao nhiêu người khổ đang chờ đợi ta

Ta nên gắng sức học hành
Trời cho sức khoẻ lẽ nào để tu?

Vươn vai bươn chải vào đời
Xoay vần đổi thế, chuyển dòng Trường Giang.

Tại sao không dám bay cao
Tại sao lại chỉ thích ngồi buồn hiu?

Tại sao không dám nhìn vào
Cái thực tế đó đang cần chúng ta

Giúp gì thì cứ giúp đi
Đừng ngồi một chỗ suy tìm thế gian

Nhanh nhanh kẻo trễ bây giờ
Mau mau thức tỉnh, chớ hoài u mê!

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.