Xếp lại.

Hôm nay đã làm xong.
8 tháng chuẩn bị. 3 tháng thực hiện. 1 tháng tổng hợp.
Cơ sở vật chất dồi dào. Phương pháp thử và sai. Lãng phí.
Suy nghĩ nhiều. Nói nhiều. Làm nhiều. Kinh nghiệm nhiều.

Kết bài như vậy hơi gọn. Muốn mở ra thêm. Tính kế thừa phiêu diêu.
Ta làm nên chỉ ta hiểu ta có cái gì có giá trị trong đó.
Sắp hết năm. Dọn dẹp nhà. Dọn dẹp tài liệu.

Cần bỏ thì bỏ, đừng tiếc. Cần làm thì làm, đừng ngại.
Xếp lại dụng cụ. Rửa sạch. Không ngờ ít và đơn giản quá.
Xếp lại giấy tờ. Xoá bỏ. Không ngờ nhiều và nhiêu khê ghê.

Tư duy dự phòng. Đụng chuyện mới thấy quá giản dị. Không có lại không được.
Hẫng đi một chút. Tác động có ích liên tục. Sắp đặt ván cờ mới.
Sàng lọc. Sắp xếp. Sạch sẽ. Sốt sắng. Sẵn sàng.

https://914777342672038211-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/kinhnghiemcuatui/ebook/ChristmasDay-Dido.mp3?attachauth=ANoY7cqSM9PJ73ITsAN5DY2MW_N7ke0ny6cnD8G7yFGAqsejxQhPc6_PwUVh8k3a7Xs4cA2PksaLvREriMJzk4iaD2N1h2xMoQSuyQzxozHTITLlzBzKKGHg7b-fjAtkKzP1xn9wpWssxhAFZWPLnNBQk84MweCRIUxx7uf0KLBYMcYrs7rqwpCcC9-0HIx1nc-ypQqaYtqB3PwCv-nLeEm0-eDiQ3mqlzT2Ks2uxK2bs6P0kDAasws%3D&attredirects=0&d=1
Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.