Cánh chim đầu đàn

Cánh chim đầu đàn cánh chim nhỏ
Đơn thân độc mã dễ hoang mang
Bao nhiêu ước nguyện đều nhắn gửi
Biết tìm bến đỗ chỗ nào đây?

Cánh chim đầu đàn không mệt mỏi
Ung dung sải cánh giữa muôn trùng
Vút cao bay lượn xuyên giông bão
Có ngày cũng đến ao phượng hoàng.

(Nhưng)

Báo tin đồng loại sao mà được
Bay đi nhanh quá mất dấu rồi
Cả đàn lao đao giữa biển cả
Khó khăn vất vả dễ nao lòng.

Biết thế lúc đầu nên tin tưởng
Nhường cơm sẻ áo động viên nhau
Giờ này cả đàn qua nguy hiểm
Ngao du thưởng ngoạn thượng uyển vườn.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.