Teamwork.

Khiêm tốn mới tốt nghiệp ra trường và đi kiếm việc làm, và đã có việc làm, và công ty sắp xếp cho Khiêm tốn vào một nhóm làm việc.

Trong nhóm này gồm Ngu, Tỏ ra nguy hiểm và Kiêu ngầm. Khi Khiêm tốn vào làm thì ai cũng quý mến vì đức tính khiêm tốn của cậu nhưng quả thật kết quả làm việc nhóm lẫn hiệu quả của riêng Khiêm tốn thì vẫn cứ ì ạch trong một thời gian dài.

Tại sao?

Hãy tổ hợp các thành viên lại xem có tạo ra cái gì hay ho không.

——

Lời giải:
+ Thành viên Ngu: Ngu mà không thừa nhận mình ngu thì mới thật là ngu, ngược lại, thừa nhận mình ngu thì quả là không ngu chút nào.
+ Thành viên Tỏ ra nguy hiểm: Nguy hiểm mà ra vẻ nguy hiểm thì chả có nguy hiểm gì cả, ngược lại, nguy hiểm mà không ra vẻ nguy hiểm thì mới thật là sâu hiểm.
+ Thành viên Kiêu ngầm: Kiêu ngầm mà không tỏ ra kiêu căng thì mới thật là khó làm việc, ngược lại, kiêu ngầm mà lại nói ra trắng đen rõ ràng thì mới thật dễ làm việc.
+ Thành viên Khiêm tốn: Khiêm tốn mà lại thật là khiêm tốn (dị bụng) thì thật dễ sai khiến, ngược lại, khiêm tốn mà không tỏ ra khiêm tốn thì khó hoà nhập vào nhóm làm việc.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.