Bí mật của thành công.

Trước hết là phải Biết, sau đó là phải Chịu.

Biết thì không cần bàn. Ở đây chỉ bàn về Chịu.

Phải hội đủ những khía cạnh sau của từ Chịu thì mới thành công, thành công to được.

Nguyên tắc chung: Chịu = Chấp nhận (thừa nhận, nhìn nhận sự vật khách quan) + Nhượng bộ (rút 1 phần lợi ích để giữ lập trường)

4 khía cạnh quan trọng:

1/ Chịu khó = sau này khỏi khó chịu.

2/ Chịu đựng = chịu trận + chịu nhục + chịu nghe (lời trái chiều, lời trách móc, lời nặng nhẹ).

3/ Chịu chơi (hiểu theo nghĩa rộng) = chịu chi (tiền, thời gian, trí lực).

4/ Chịu sửa mình = không cố chấp.

Những cái Chịu còn lại giúp thành công không những to mà còn bền vững hơn:

5/ Chịu chờ đợi = biết lúc nào ngậm miệng, lúc nào thể hiện.

6/ Chịu học = cảm thấy dễ chịu khi học từ cái khó chịu.

“Chịu” quan trọng lắm, đến mức, ai biết chịu thì người đó biết luôn cả cái nào đáng phải chịu và cái nào không đáng phải chịu.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.