Cân bằng.

– Cân bằng giữa cái mình muốn và cái mình làm được
– Cân bằng giữa cái mình cần và cái mình thích
– Cân bằng giữa cái có lợi mà mình chán và cái có hại mà mình khoái

Từ yêu cầu phải cân bằng sẽ chuyển sang yêu cầu phải cân nhắc:
– Cân nhắc giữa cái mình thích và cái mọi người thích
– Cân nhắc giữa cái mình được lợi và cái mọi người được lợi
– Cân nhắc giữa cái mình đầu tư và cái mọi người đang đầu tư

Từ câu hỏi phải cân nhắc chuyển sang những yêu cầu nhỏ hơn nữa:
– Cân đong đo đếm những cái mình bỏ ra có xứng đáng với cái mình thu hoạch được
– Tính toán, liệu lượng sức mình có làm nổi cái mình làm
– Đánh giá, rà soát năng lực thực hiện có đáp ứng yêu cầu đầu ra
– Phản biện với chính mình về cái đang làm và cái không nên làm, giữa cái đã làm và cái chưa làm để tìm ra một giải pháp tốt hơn.

Khi sống cân bằng, hài hoà giữa những mối quan hệ đa dạng, ta mới thấy người giỏi thật sự lúc nào cũng làm việc chậm rãi, người sâu sắc lúc nào cũng lựa chọn từ ngữ thích hợp và người có tài ít khi nào thể hiện ra ngoài.

Nếu lơ mơ, thiếu thận trọng, không chủ động là bạn sẽ bị mất cân bằng, rơi vào rối loạn và cần nỗ lực để tái lập một mức cân bằng cao hơn.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.