Núi cao

Núi này đã tưởng là cao
Không ngờ núi nọ cao hơn núi này

Núi này đã hiểm như vầy
Không ngờ có núi còn đầy uy nghi

Quả là chỉ có leo cao
Mới được tận mắt ngắm nhìn núi non

Ta đây ở tại đỉnh này
Chớ hoài so sánh với người non kia

Mỗi non có vẻ đẹp riêng
Làm sao chỉ mãi xét về độ cao?

Gắng công dành trí học hành
Sau này đắc dụng cho non nước mình.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.