Bí quyết là gì?

Đặt câu hỏi:
+ Bí quyết là gì?
+ Tại sao không nên phổ biến bí quyết?

Trả lời:
+ Bí quyết dành cho thiểu số thì mới có lợi. Lợi ích chỉ tồn tại khi chỉ ít người biết.
+ Bí quyết đã nói ra thì không còn là bí quyết.
+ Bí quyết không cần là cách tốt nhất, chỉ đơn giản là cách có hiệu quả.
+ Bí quyết có thể là tà đạo nên người được xem là chánh đạo dù có cũng không thể hé lộ.
+ Bí quyết là cái không thể ngờ đến, đơn giản vô cùng. Bí quyết là cái không thể nghĩ ra, vì chẳng có gì cả.
+ Bí quyết không thể/ không có viết thành sách, ghi lên web, đăng kí sở hữu trí tuệ. Vì đó là không phải là cần câu hay con cá. Đó là cách câu được cá.
+ Bí quyết là lời nói, suy nghĩ, tư tưởng, nhãn quan hay tầm nhìn. Tất cả đều là kết quả của một quá trình nghiền ngẫm bao nhiêu bí quyết khác trong suốt đời. Làm sao truyền đạt cho kẻ không xứng đáng?

Làm sao để nhận được bí quyết từ người khác?
+ Sống ra người
+ Chịu dấn thân
+ Dám buông xả
+ Hiểu đạo lý
+ Vì thiên hạ

Làm sao để có bí quyết của riêng mình?
+ Sống sâu sắc
+ Chịu đầu tư
+ Dám chấp nhận
+ Hiểu bản thân
+ Vì đại cuộc

Hãy biết ước mơ như khi xưa ta bé…

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.