Bắt đầu.

Bắt đầu làm việc
Bắt đầu lên kế hoạch
Bắt đầu xem xét khả năng
Bắt đầu đánh giá sự đam mê
Bắt đầu học hỏi người khác
Bắt đầu xây dựng kĩ năng

Bắt đầu lập túi kinh nghiệm
Bắt đầu lập kho riêng
Bắt đầu tập tính toán
Bắt đầu tập sáng tạo
Bắt đầu tự tư duy

Bắt đầu hơi bị nản
Bắt đầu phải kết nối
Bắt đầu biết hợp tác
Bắt đầu phải ứng dụng

Bắt đầu chuẩn bị…
tinh thần làm lại từ đầu 🙂

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.