Ta đã tìm ra!

Tìm ra rồi
Sẽ để đó
Âm thầm làm
Không thành công
Cũng thành người.

Tìm ra rồi
Huy động vốn
Kết nối lại
Những anh em
Âm thầm làm
Không vụ lợi
Không thành đạt
Cũng thành danh.

Tìm ra rồi
Cách tiếp cận
Thật khó khăn
Rút kinh nghiệm
Không nóng vội
Âm thầm giúp
Được nhiều người
Là thành nhân.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.