Giá trị của sự bức xúc.

a/ Bức xúc là khái niệm cảm thấy bức bối, bực bội từ những thông tin do xúc cảm mang lại. Càng bức xúc là càng khó sống vui vẻ. Càng ít bức xúc là càng sống thanh thản.
b/ Bức xúc là mặt biểu hiện ra bên ngoài của mâu thuẫn không thể dung hòa. Bức xúc thúc đẩy sự phát triển cũng như phá tan tất cả nếu không biết cách kiểm soát.

[1]. Bức xúc trong chuyên môn, bạn trở thành nhà khoa học lỗi lạc.

[2]. Bức xúc về xã hội, bạn trở thành nhà cải cách lừng danh.

[3]. Bức xúc vì đất nước, bạn trở thành người lãnh tụ vĩ đại.

[4]. Có bức xúc mà không làm gì được thì người có tâm thấy đau đớn. Có năng lực mà không (chịu) bức xúc là kẻ không biết tự hổ thẹn.

[5]. Bức xúc và chỉ biết/ tìm cách chỉ trích là kẻ phá bĩnh. Bức xúc và cùng tìm giải pháp là vị cứu tinh.

[6]. Bức xúc mà không đi đầu là kẻ cơ hội. Bức xúc mà dám dấn thân là người tiên phong.

[7]. Bức xúc nhưng không có phương pháp là kẻ phá hoại. Bức xúc có định hướng là bậc vĩ nhân.

[8]. Ta đau nỗi đau của đời là người có tấm lòng. Sống vô vi, vô vị, vô sự, vô cảm, vô tình, vô tư, vô tâm, vô ý (tứ), thờ ơ, lãnh đạm, mặc kệ, mặc xác, bất cần, ngây thơ, bàng quan, lạnh nhạt, lạnh lùng trước nỗi đau của nhân loại thảy đều là kẻ ác!

[9]. Giữa dòng thác dữ, tổ chim non vẫn sống là người biết giữ mình. Nghịch dòng nước xiết, gắng tay chèo tiến lên rõ kẻ thích tranh công.

[10]. Ta hiểu. Ta biết. Ta im. Ta tìm. Ta chờ. Ta làm. Chớ nóng vội mà hỏng mất quân cơ.

[11]. Học càng cao lại càng xa rời cuộc sống là không biết cách học. Không chịu học mà đòi thay đổi thời cuộc rõ chí kẻ vĩ cuồng.

[12]. Để bức xúc nảy nở từ tình cảm và hãy để lý trí lo liệu phần còn lại. Nếu nghịch lại, hãy tham khảo sự suy tàn của những đế chế.

[13]. Chủ động tìm đến, vạch ra, soi rọi bức xúc đang hình thành. Ngắn hạn thì nhìn việc đã rồi. Trung hạn thì nắm việc đang xuất hiện. Dài hạn là kiểm soát từ trứng nước.

[14]. Làm quan mà không có bức xúc, không lắng nghe bức xúc, không chịu tìm bức xúc từ xã hội là tín hiệu truyền thống của sự sụp đổ không thể nào chống lại. Phá từ bên trong ra dễ hơn từ ngoài vào.

[15]. Bức xúc là xăng, kích động là mồi lửa. Khôn khéo là thổi bùng vào lúc nào, để làm gì và ra làm sao.

[16]. Có biết bức xúc, ta mới nên người.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.