Đặt câu hỏi.

[1]. Đặt một câu hỏi đúng là đã giải quyết được 80% vấn đề. Biết cách đặt câu hỏi quan trọng hơn biết cách trả lời.

[2]. Giải đáp hết câu hỏi trong 1 trí óc tò mò chính là con đường khai phá tiềm năng của bản thân nhanh nhất.

[3]. Im lặng là vàng hay không biết thì dựa cột mà nghe, chính là tìm hiểu bản chất vấn đề và nêu lên một câu hỏi có giá trị.

[4]. Đừng hỏi những câu thuộc 5W (who, what, when, why, where) khi đó là vấn đề bạn đã biết (hoặc phải biết). Hãy hỏi How? Vì đó mới là bí quyết, tinh hoa của người khác mà ta cần học hỏi.

[5]. Chớ dại đặt bản thân vào tình huống hỏi để thách đố hay kiểm tra kiến thức của người khác (đặc biệt nếu bạn dưới họ). Hãy hỏi những câu hỏi mở nhằm xem khả năng suy luận của đối tượng đến cỡ nào. Cùng 1 vấn đề cũ rích nhưng nếu đó là người có chiều sâu thì câu trả lời sẽ phát lộ rất nhiều khía cạnh độc đáo.

[6]. Hỏi bản thân về những câu hỏi sẽ đặt với người khác, mạnh dạn hỏi những câu thuộc về nguyên tắc, nguyên lý, bản chất, chân lý cho dù đó là câu hỏi đã được giải đáp theo cách thông thường. Hãy hỏi, tại sao ta nhìn nhận vấn đề đó theo quan điểm này mà không phải là quan điểm khác. Trong thời kì của sự độc tài, lật ngược vấn đề là một trọng tội, nhưng thời kì đó nay đã bước vào giai đoạn hoàng hôn.

[7]. Kẻ trí lực kém thì thường ngại suy nghĩ. Người trí lực cao thì thích mổ xẻ vấn đề.

[8]. Ta hỏi để ta hiểu xung quanh chứ không chỉ nhằm phục vụ bản thân. Binh pháp đã nói: biết người mạnh yếu ra sao, lo mà chuẩn bị mai sau còn dùng.

[9]. Hỏi để nảy sinh ra câu hỏi là dấu hiệu sự sáng tạo và trí tưởng tượng đang hoạt động tốt. Một mầm xanh vừa mới xuất hiện, sao còn ngại quản công chăm sóc?

[10]. Đức Phật có dạy: “Chớ tin vào những lời ngụy biện logic, thậm chí nếu chúng có xuất hiện trong lời dạy của ta” (tham khảo từ cuốn “Sống hạnh phúc, chết bình an” của Đạt Lai Lạt Ma).

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.