Một bài báo cáo tốt.

Tiêu chí một báo cáo tốt:
[1]. Chuẩn về hình thức: thiết kế trang bìa đẹp, ấn tượng, có điểm nhấn và trang trọng.

[2]. Chuẩn về nội dung: lối hành văn khách quan khi đưa thông tin nhưng chủ quan khi đưa bình luận, xoáy vào trọng tâm và mổ xẻ những điểm cốt lõi trong đó, viết đúng chính tả và dùng ngôn ngữ chuyên môn.

[3]. Chuẩn về kiến thức: số liệu đưa ra chính xác, có tính hợp lý giữa phần trước và phần sau, sắp xếp trật tự trình bày theo một ý đồ rõ ràng, nguồn tham khảo được liệt kê đầy đủ.

[4]. Chuẩn về qui cách: trình bày theo qui định canh lề trái-phải, trên dưới, size, font và khoảng cách hàng, đưa vào đủ mục lục, danh mục hình, bảng biểu, lời cám ơn, lời mở đầu và kết luận.

[5]. Chuẩn về diễn đạt: thái độ người viết phải đồng bộ xuyên suốt cho dù đó là sản phẩm của nhiều người, trình bày theo quan điểm của bản thân với các lập luận bảo vệ, vạch ra cái mới so với báo cáo của người đi trước.

Cách để làm báo cáo tốt:
[1]. Có tài liệu, báo cáo, tiểu luận của các nhóm (bí kíp).

[2]. Có file, hình ảnh, số liệu, biểu đồ liên quan đến vấn đề cần trình bày.

[3]. Có kinh nghiệm của người trong cuộc, bình luận của những ai đã lăn lộn với vấn đề đó. Có nhận xét của chuyên gia

[4]. Có sách chuyên ngành, bài báo khoa học viết về vấn đề này.

[5]. Có thời gian tuyển chọn, lọc, lựa, bỏ, chế biến những gì đã có theo khuôn mẫu do mình đưa ra.

[6]. Có hứng thú để thao tác word nhằm đáp ứng các tiêu chí đưa ra ở trên.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.