Nhìn được ngọc trong đá.

“Có những điều không thể nhìn bằng mắt thì hãy nhìn bằng tâm.” (khuyết danh)

[1]. Trong chữ “Phát” đã ngầm có chữ “Phá”. Trong chữ “Tài” đã ngầm có chữ “Tai”. Chớ khinh suất.

[2]. Thiếu thận trọng gây nhiều tai hại hơn thiếu hiểu biết.

[3]. Đi đường nào mà gặp trở ngại là đã đi đúng hướng.

[4]. Ai bước nhẹ nhàng thì sẽ đi được xa.

[5]. Biết điều là được nhiều. Biết điều do 8 cái biết hợp thành: biết phải-biết quấy; biết trước-biết sau; biết trên-biết dưới; biết người-biết ta.

[6]. Hợp tác nếu có thể. Độc lập nếu bắt buộc.

[7]. Đi đường trường mới biết ngựa hay. Có sức, chớ phá sức.

[8]. Người trí lực kém, lời nói thường dông dài.

[9]. Internet, không khéo kiểm soát, sẽ làm chúng ta ngu đi thấy rõ.

[10]. Nếu vấp ngã thì phải cố mà nhặt được cái gì đó trên mặt đường.

[11]. Nhất ngôn ký xuất – Tứ mã nan truy.

[12]. Chịu khó bây giờ để khỏi phải khó chịu về sau.

[13]. Súc tích là bỏ cái thừa và thêm vào cái thiếu.

[14]. Kỹ sư đúng nghĩa nên là người tư vấn  và giải quyết vấn đề cho nông dân. Đừng làm xa xôi, hãy thức tỉnh.

[15]. Xa rời/quá nhiều mục tiêu đồng nghĩa với triệt tiêu động lực

Cảm ơn Thuyền đưa ta đến bến đỗ
Rồi mặc ta đặt chân bước lên bờ.
Cảm ơn Người đã cho ta vấp ngã
Để ngộ ra ý nghĩa cuộc đời này.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.