Nhận diện thủ đoạn phá hoại.

(nhân đọc sách “Đại nguyên soái Stalin” và đúc rút từ những quyển sách lịch sử khác)

[1]. Nói xấu sau lưng, kích động sự bất đồng.

[2]. Chia rẽ nội bộ, dèm pha cộng sự của bạn.

[3]. Bằng mặt không bằng lòng, đạo đức giả, núp kĩ để tìm cơ lật đổ.

[4]. Dùng lời lẽ nguỵ biện để xuyên tạc.

[5]. Mượn danh nghĩa để làm chuyện xấu xa.

[6]. Nguỵ quân tử thu phục lòng người, chờ ngày trở mặt.

[7]. Hứa lèo, tráo trở và nước mắt cá sấu.

[8]. Nịnh bợ để tiến thân làm người hiền xa lánh bạn vì bạn sử dụng chúng.

[9]. Vắt chanh bỏ vỏ – Qua cầu rút ván hay là không biết trước biết sau.

[10]. Mê hoặc, dụ dỗ, nhồi sọ những người thiếu thông tin

[11]. Thủ tiêu người tài, làm biến chất người hiền, dùng tiền và gái để mua chuộc.

[12]. Tuân thủ nguyên tắc một cách cố ý.

[13]. Lạm quyền làm việc bất nghĩa.

[14]. Không công khai ra mặt nhưng luôn đòi bạn phải công khai và dân chủ.

Và những nhà lãnh đạo tự cổ chí kim đã vượt qua bè lũ gian trắc này ra sao? Hãy theo dõi những đối sách tương ứng.

[1]. Sở hữu hệ thống truyền thông trung thành. Dùng quyền lực để bóp chết kẻ nói xấu.

[2]. Tin tưởng vào cộng sự và tổ chức chất vấn giữa kẻ dèm pha và người bị dèm pha giữa thanh thiên bạch nhật.

[3]. Đọc sách lịch sử để nhận diện kẻ bề tôi gian trá mà sớm trừng trị.

[4]. Công khai ra mặt, đáp trả lời lẽ nguỵ biện bằng lập luận, chứng cứ thuyết phục. Đưa những người có học thức ra đánh giá khách quan.

[5]. Có tai mắt để kiểm tra kẻ bề tôi lộng quyền để sớm loại bỏ.

[6]. Năng lực thật sự phải giỏi, đắc nhân tâm và kiên nhẫn chờ thời cơ để tiêu diệt kẻ nguỵ quân tử, hại dân hại nước.

[7]. Sử dụng biện pháp tương tự đối với kẻ tráo trở, mục đích biện minh cho phương pháp.

[8]. Liên tục kiểm tra lòng dân (cụ già, kẻ dưới quyền, người đồng cấp) xem những cộng sự thân tín có phải là kẻ nịnh bợ?

[9]. Đừng có bắt cầu quá dài, chỉ cho từng chút và ngưng ngay khi không biết điều.

[10]. Hệ thống tuyên truyền phải thu hút người dân bằng tin tức đi vào bức xúc của họ.

[11]. Ha sách: loại trừ những kẻ biến chất. Trung sách: xây dựng hệ thống kiểm soát chéo. Thượng sách: giáo dục học sinh bằng những cuốn sách mang tính nhân văn cao, giúp các em bản lĩnh trước cám dỗ.

[12]. Đưa ra những mệnh lệnh linh hoạt và có sự tư vấn, giám sát khi thi hành.

[13]. Từ việc bất nghĩa đã lộ ra, tìm về căn nguyên và thẳng tay nhổ bỏ.

[14]. Chiến thuật bị nhận ra thì không còn là chiến thuật. Không đáp ứng yêu cầu phải công khai của kẻ phá hoại, vì hai bên không tương xứng về lực lượng.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.