Sách – người bạn thông thái ít nói

[1]. Một tác giả, một đời người, đọc một cuốn sách hay là cách nhanh nhất để thâu tóm trãi nghiệm của một con người sâu sắc vào kho tư liệu của bạn.

[2]. Khi bạn có thời gian, bạn xem. Khi bạn không có thời gian, bạn không xem. Hoàn toàn linh hoạt.

[3]. Cách tiếp cận khoa học được hiểu là trình bày những vấn đề phức tạp bằng ngôn từ phổ thông.

[4]. Tất cả những lĩnh vực từ kinh tế đến kĩ thuật, từ toán đến văn, từ lịch sử đến chính trị đều có cùng bản chất.

[5]. Đi từ giải thích quy luật sang vận dụng quy luật vào kế hoạch của mình.

[6]. Tìm đường ở phương Bắc là nhằm giải thoát cho phương Nam.

[7]. Tự cổ chí kim, đại nhân-tiểu nhân/ quân tử-nguỵ quân tử chỉ khác nhau một vài điểm, nếu không có cách phân biệt, vạch trần thì khó lòng tồn tại. Kho tư liệu do sách cung cấp là bài bản và hệ thống, hãy dùng nó để tự bảo vệ bản thân.

[8]. Ếch ngồi đáy giếng là cảm giác mỗi khi đọc một cuốn sách hay. Bớt ngạo mạn, giảm nguy cơ ngã đau.

[9]. Những cái hợp lý thì tồn tại, đừng vội phán xét.

[10]. Trong cùng một khoảng thời gian, nên đọc cùng lúc ít nhất là 3 quyển khác nhau, đổi khẩu vị sẽ giúp ăn ngon miệng.

[11]. Người muốn sẽ tìm thấy cái họ cần.

[12]. Nâng cao nội lực, sẽ có lúc dùng đến. Nuôi chữ 3 năm để sử dụng trong thời khắc quyết định: tranh luận, phản biện, phỏng vấn, phát ngôn, kêu gọi và khuyên nhủ.

Thu nguyện xuân hoa vô hạn ý
Cá trung chỉ hứa tự gia tri.

Dịch:

Xuân hoa thu nguyện vô cùng ý
Lãnh hội thế nào tự mình thôi.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.