Một thành viên vĩ đại.

Tại sao gọi là một thành viên vĩ đại?
Tại sao chúng ta luôn cần có một thành viên vĩ đại?
Để trở thành một thành viên vĩ đại có khó lắm không?
Một nhà lãnh đạo vĩ đại xuất thân từ đâu?

Hãy theo dõi:

[1]. Họ là người động viên tích cực khi bạn ở giữa dòng nước xiết.

[2]. Họ là người bàn vô chứ không bàn ra.

[3]. Họ là người đưa ra nhận xét chứ không phán xét.

[4]. Họ là người hiểu khó khăn của người đứng đầu ngọn sóng.

[5]. Họ sẵn sàng chia sẻ gánh nặng đối với bạn.

[6]. Họ không cố chấp giữ cái lý của kẻ lỳ.

[7]. Khi cần thay thế, họ sẽ thay bạn ở vị trí tuyến đầu mặt trận.

[8]. Họ nhìn bạn như một người mở đường cho cả tập thể chứ không phải cảnh sát giao thông.

[9]. Họ không xem việc bạn đề nghị họ nên làm điều này, điều nọ như một cách áp đặt hay sử dụng họ, vì họ biết bạn sắp đặt như vậy là để cả tập thể ở thế thượng phong.

[10]. Họ không ích kỷ.

[11]. Quyết định cuối cùng của bạn được họ tôn trọng.

[12]. Sau một thời gian là một thành viên vĩ đại trong nhóm bạn phụ trách, họ sẽ trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại trong những nhóm họ sẽ phụ trách.

Phần lớn chúng ta đều tin là mình đúng cho đến khi có người nói bạn sai.
Phần lớn chúng ta đều chịu hoàn cảnh chi phối cho đến khi thấy người khác đã tự giải thoát được.
Phần lớn chúng ta không chấp nhận sự áp đặt cho đến khi chúng ta thực sự đi làm kiếm tiền.
Phần lớn chúng ta ít đọc sách cho đến khi phân tích cái ưu thế của đối thủ có được là do đâu.
Phần lớn chúng ta viết blog, chat, facebook để giải toả nỗi sầu, chia sẻ quan điểm, tìm bạn đồng chí cho tới khi chúng ta có một người để thực sự nâng niu, hiểu thấu đáo.
Phần lớn chúng ta chưa chịu trưởng thành cho đến khi thời gian lôi chúng ta đi một cách tàn nhẫn.

Hãy tận hưởng thời khắc hoà bình do những nhà lãnh đạo vĩ đại và những thành viên vĩ đại đoàn kết cùng tạo nên vì suốt chiều dài lịch sử thì những thời điểm như thế này chỉ là những điểm chớp sáng ngắn ngủi.

Trân trọng và biết ơn là 2 từ cốt lõi để xây dựng nên thế giới.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.