Tinh thần hiệp sĩ.

[1]. Làm việc nghĩa không cần báo đáp.

[2]. Phóng khoáng, không chấp kẻ ương gàn.

[3]. Xông vào lửa, xung phong đi đầu, cứu thế giới.

[4]. Thà ngồi im một chỗ chứ không đi nửa đường rồi giãy nãy đòi về.

[5]. Chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp.

[6]. Đủ trí khôn để giúp người khác và không để bị lừa bởi những kẻ thủ đoạn.

[7]. Công khai chịu thiệt thòi chứ không âm thầm chịu nhục.

[8]. Hiệp sĩ phải tôn trọng những hiệp sĩ khác.

[9]. Hiệp sĩ không chấp nhận tấn công hiệp sĩ khác.

[10]. Hiệp sĩ hành động vì lòng trắc ẩn chứ không vì tiền.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.