Nghệ thuật quản lý

Thu thập thành viên:
Tự nguyện ==> Mê hoặc ==> Áp đặt ==> Bỏ mặc
Tự nguyện ==> Mê hoặc ==> Áp đặt ==> Hăm doạ ==> Bạo lực

Kiểm soát tình huống:
Cùng tất biến ==> Biến tất thông
Cùng tất biến ==> Biến tất loạn ==> Loạn tất tan ==> Tan tất tụ ==> Tụ tất cùng

Khái niệm im lặng:
Im lặng là vàng
Im lặng là đồng ý
Im lặng là phản đối
Im lặng là thăm dò
Im lặng là bỏ mặc
Im lặng là đuối lý

Đắc nhân tâm:
Tránh chỉ trích
Khen ngợi và biết ơn người khác
Họ có lợi khi hợp tác với bạn

Chim hồng hộc bay cao nhờ sáu trụ xương cánh:
Tìm và tuyển cộng sự
Phát triển kĩ năng cho cộng sự
Tin tưởng cộng sự
Trao quyền cho cộng sự

Đấu tướng:
Tướng giỏi văn không giỏi võ: Tướng nhát, đấu bằng võ mồm, khoa môi múa mép
Tướng giỏi võ không giỏi văn: Hạng võ biền, hùng hục như trâu húc đầu vào đá
Tướng giỏi văn giỏi võ: Tướng sảo, có cốt gian hùng, gây hại cho nước, gió chiều nào phe phẩy theo chiều đó
Tướng giỏi văn giỏi võ và có lòng NHÂN: Tướng tài, trụ cột cho đất nước, kết tinh của hồn thiêng sông núi

Quản lý:
Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc
Ý chí của các bậc quốc sĩ (người có học vị) là hướng đi của đất nước
Ý chí của toàn dân đảm bảo đủ nguồn lực để đi theo hướng đã chọn

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.