Dành cho người sống ẩn dật.

Ẩn dật là để làm gì?
Khi mà đất nước giống nòi lâm nguy.
Ẩn dật là để làm chi?
Khi mà đất nước trong cơn khốn cùng:

“Những kẻ vốn được tin dùng
Thì nay trở quẻ, học đòi làm sang.
Dân đen vốn đã lầm than
Thì nay cùng quẫn, tan hoang cửa nhà.”

Ẩn dật không thể giúp đời
Ai ơi có sức hãy cùng vùng lên.
Vùng lên không phải phá tan
Vùng lên là để chứng minh cái tầm.
Cái tầm gắn với cái tâm
Cái tâm trong sáng, nước nhà giàu sang.

2010, TPHCM,
trời nắng rát mặt, sông trơ đáy.
Bạch diện thư sinh

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.